Meer dan 2.000 schadelijke zomerganzen bestreden in Oost- en West-Vlaanderen

Redactie KW

Er zijn dit jaar 2.158 zomerganzen in Oost- en West-Vlaanderen afgevangen. Die ganzen veroorzaken grote ecologische en economische schade. Dat blijkt uit cijfers van het interregionaal project dat werkt rond de bestrijding van invasieve soorten (Invexo).

In juni, terwijl de dieren tijdelijk niet kunnen vliegen omdat ze hun
slagpennen door de rui verliezen, werden in twee provincies
zomerganzen afgevangen. “In Oost-Vlaanderen werden 2061 ganzen gevangen op 22 vangstlocaties”, zegt Sofie Standaert van Invexo.

Beheersplan voor zomerganzen

In 87 procent van de gevallen ging het om Canadese ganzen. “In West-Vlaanderen werden 97 ganzen gevangen tijdens één vangstactie. De komende twee jaar wordt die actie herhaald met de bedoeling om na 2012 tot een duurzaam beheersplan voor zomerganzen te komen. Er komt ook overleg met de jachtsector.”

Schadevergoedingen

Zomerganzen zijn ganzen die na de winter niet wegtrekken maar
blijven om in het wild te broeden. Niet alleen uitheemse ganzen, zoals de Canadese gans, maar ook grauwe ganzen en bastaardganzen zorgen daarbij voor problemen. “Dat levert ecologische en economische schade op. In Nederland betaalde men vorig jaar voor 1.429.000 euro schadevergoedingen aan landbouwers. In natuurgebieden leidt een overpopulatie
zomerganzen tot verdrukking van de inheemse soorten en gaan
kwetsbare ecosystemen achteruit door vertrappeling en begrazing.”

Eieren schudden

Naast het afvangen van zomerganzen tijdens de rui en het stimuleren van de jacht op zomerganzen, worden ook eieren in nesten geschud of doorprikt.

In datzelfde project worden ook stierkikkers en planten zoals de
Grote Waternavel en de Amerikaanse Vogelkers bestreden. (Belga)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.