De Zeewacht Kust bestaat vandaag 125 jaar

Hannes Hosten

Het is een bijzondere dag vandaag voor de Krant van West-Vlaanderen, want De Zeewacht Kust, onze oudste editie, bestaat vandaag 125 jaar. Op 6 december 1896 rolde bij drukker en uitgever alphonse Elleboudt in Oostende het allereerste nummer van de persen. De Zeewacht is een van de oudste nog bestaande titels van het land.

Katholiek Vlaamsgezind weekblad voor Burger en Werkman. – Eerlijkheid en Orde, Broederlijkheid en Welvaart. Het is de ondertitel van ons eerste nummer, dat voor 5 centiem te koop was. Een jaarabonnement kostte 3,5 Belgische frank, voor Reklamen betaalde je 0,25 frank per regel, maar er was een uitzondering : Kostelooze mededeelingen van herbergfeesten voor de geabonneerde herbergiers, zo lezen we onderaan het lijstje tarieven voor ‘aankondigingen’.

De drukkerij-uitgeverij van Alphonse Elleboudt, geboren in 1864 en overleden in 1948, was toen gevestigd in de Kerkstraat. De krant en de drukkerij werden later verdergezet door zijn zonen Robert en Charles en kleinzonen Jacques en Jean. “Je had toen in Oostend een enorm contrast tussen de door Leopold II aangetrokken bourgeoisie en de geweldig arme vissersbevolking”, situeert Jean Elleboudt, intussen 90 jaar, het ontstaan van de krant. “Mijn grootvader wilde helpen om die mensen uit de armoede te halen door hen intellectueel te verbeteren via de krant.”

De ouders en broer van Alphonse Elleboudt overleden bij een bombardement van het pand in de Kerkstraat door de Engelsen in 1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat liet op hem een diepe indruk na. Alphonse deed ook aan politiek. In het Interbellum was hij katholiek gemeenteraadslid en schepen van Openbare Werken. Hij liet onder meer het bloemenuurwerk in het Leopoldpark aanleggen.

Overname

De Zeewacht ging van start in de Kerkstraat en verhuisde later naar de hoek van de Van Iseghemlaan en de Christinastraat. Omdat de drukkerij er uit zijn voegen barstte, werd een deel ervan overgeplaatst naar het intussen gedempte derde handelsdok vlakbij het stadhuis. De drukkerij Elleboudt werd in 1928 omgevormd tot Unitas-drukkerij en verhuisde in 1933-1935 naar de Konterdam. De kantoren bleven in het centrum, maar verhuisden in 1968-1969 naar de Rogierlaan.

De Zeewacht evolueerde tot een nieuwsweekblad voor de hele kustregio en het hinterland, met afzonderlijke edities voor de Midden-, West- en Oostkust. Eind jaren ‘70 waren de drukkosten te hoog opgelopen, waardoor de familie Elleboudt besloot De Zeewacht over te laten aan Roularta Media Group vanaf 1 januari 1980. De Zeewacht evolueerde tot kusteditie van De Krant van West-Vlaanderen en blijft het nieuws van Oostende en de kust op de voet volgen. Dat hopen we nog vele jaren te kunnen doen. De Zeewacht Kust besteedt vrijdag en de komende weken extra aandacht aan het jubileum.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.