Tal van instanties zijn betrokken bij de plannen voor de Oosteroeverduinen, maar het projectsecretariaat is in handen van de coöperatieve BuitenGoed, actief in allerlei natuurprojecten. Aan het masterplan is twee jaar gewerkt. De veerverbinding met het stadscentrum, die nu zaterdag van start gaat, is een eerste belangrijke realisatie.
...

Tal van instanties zijn betrokken bij de plannen voor de Oosteroeverduinen, maar het projectsecretariaat is in handen van de coöperatieve BuitenGoed, actief in allerlei natuurprojecten. Aan het masterplan is twee jaar gewerkt. De veerverbinding met het stadscentrum, die nu zaterdag van start gaat, is een eerste belangrijke realisatie.Het masterplan omvat het beheer en herstel van duinen, de restauratie van tientallen bunkers op de Halve Maan en de Batterij Hundius nabij het Fort Napoleon en de realisatie van een vogelkijkhut en een hypermoderne radartoren op het oosterstaketsel, dat momenteel in aanbouw is. De resten van de Vindictive, het Britse oorlogsschip dat in de Eerste Wereldoorlog tot zinken werd gebracht om de Oostendse havengeul te blokkeren, krijgen een nieuwe plaats op de Oosteroever. Er is nog niet uitgemaakt of dat op een klein eilandje in zee of aan land zal zijn.Het masterplan voorziet verder een multifunctionele Spinoladijk met fietsrekken, infoborden en eventueel speeltuigen voor de kinderen en een nieuwe stek voor de surf- en zeilclub OSRC nabij de nieuwe strekdam. Ook het herstel van het glacis, de stervormige hellingen rondom het Fort Napoleon, behoort tot de plannen.Peter Bossu en Guido Vandenbroucke gaan ervan uit dat de realisatie van alle plannen vele jaren zal duren. Een eerste stap wordt de overdracht van gronden van de Vlaamse overheid naar Erfgoed Vlaanderen en Natuurpunt. Hiervoor wordt binnenkort de handtekening van Vlaams minister Hilde Crevits verwacht. Daarna kunnen subsidies worden aangevraagd voor de concrete realisaties, maar sommige bedragen zijn al gereserveerd. Een totale kostprijs werd niet bekendgemaakt. Volgens Bossu en Vandenbroucke is de interesse voor het project Oosteroeverduinen bij de bevolking bijzonder groot.(HH)Meer in Krant van West-Vlaanderen (editie De Zeewacht)