Tal van instanties zijn betrokken bij de plannen voor de Oosteroeverduinen, maar het projectsecretariaat is in handen van de coöperatieve BuitenGoed, actief in allerlei natuurprojecten. Aan het masterplan is twee jaar gewerkt. De veerverbinding met het stadscentrum, die nu zaterdag van start gaat, is een eerste belangrijke realisatie.
...