"Als kind was ik al met beestjes bezig", lacht Luc hartelijk. "Toen ik naar school ging verzamelde ik vlinders, stenen en mineralen en toen ik mijn hoger middelbaar beëindigde, zat ik met een zwaar dilemma: word ik bakker of bioloog? Mijn ouders zagen dat ik met die tweespalt worstelde en lieten me toch naar de universiteit gaan. Ze dachte...