LHSP: Dexia riskeert veroordeling mededader

Redactie KW

De eerste kamer van het Gentse hof van beroep heeft bij de voorlezing van het arrest enkele opmerkingen van de beklaagden over de strafprocedure van tafel geveegd. Het gaat onder meer om de medeplichtigheid van Dexia en de onbeheersbaarheid van het strafdossier.

Voormalig L&H-topman Gaston Bastiaens had een schending van het vermoeden van onschuld ingeroepen. Het hof meent dat Dexia wel degelijk kan vervolgd worden als mededader.

Over de schuldvraag is nog geen duidelijkheid, maar de rechter wees erop dat misdrijven samenhangend zijn, wanneer hun band van zodanige aard is dat dit vereist dat misdrijven samen aan dezelfde rechtbank worden voorgelegd. De feiten van de tenlastelegging hebben volgens de rechtbank onmiskenbaar een band met fraude, luidde het nog.

De advocaten van LHSP, Tony Snauwaert, Francis Vanderhoydonck en Thomas Denys, riepen “de onbeheersbaarheid van het strafdossier” in. Het hof merkte op dat slechts vier van de twintig beklaagden die opmerking maakten, waarvan enkel Snauwaert bij aanvang van het proces.

Volgens het hof konden alle beklaagden zich laten bijstaan door een advocaat, zelfs kosteloos, en was er voldoende tijd tussen de inverdenkingstelling en de behandeling van de zaak ten gronde.

Gaston Bastiaens meende dat hij geen eerlijk proces kreeg en riep een mensenrechtenschending in. Hij verwees naar zijn arrestatie in de Verenigde Staten, waarbij hij voor het oog van de camera aan handen en voeten geboeid werd. “De mate waarin de beklaagde door de pers in de schijnwerpers kwam, geeft geen enkele indicatie over schuld van beklaagde”, aldus de beroepsrechter. “Iedere beklaagde heeft ook de mogelijkheid om met zijn eigen interpretatie de aangebrachte stukken en citaten van het openbaar ministerie tegen te spreken.”

Bastiaens meende dat het OM niet alle elementen à décharge onderzocht en bewust stukken achterhield. Het hof meent dat kamervoorzitter Heimans correct waakte over de samenstelling van het strafdossier.

(belga)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.