L&H: Dexia vrijuit, slachtoffers wellicht in de kou

Redactie KW

De kans dat gedupeerden van Lernout & Hauspie hun geld ooit nog terugzien, is bijzonder klein geworden. Gewezen huisbankier Dexia en bedrijfsrevisorenkantoor KPMG zijn door het hof van beroep vrijgesproken. Daarnaast is ook de schuld van elf andere verdachten volgens het hof niet bewezen. Zes toplui zijn wel schuldig aan fraude.

De strafvordering tegen Dexia is onontvankelijk of niet bewezen. De verbeurdverklaring van 29 miljoen euro is onontvankelijk. Dexia heeft dus geen “noodzakelijke hulp” verleend aan de totstandkoming van valse omzet. Voormalig Dexia-bankier Geert Dauwe gaat vrijuit. Ook voor KPMG, die als revisor de boeken van LHSP controleerde, is er een ontslag van rechtsvervolging. Het is dus niet bewezen dat het revisorenkantoor noodzakelijke hulp verleende bij het boeken van omstreden omzet. Ook medewerker William Van Aerde is vrijgesproken.

Een verbeurdverklaring van 8 miljoen euro is onontvankelijk en het hof beval de vrijgave van de borgsom van 455.381 euro.
Eerder besliste het hof dat de strafvordering tegen vier
verdachten onontvankelijk was. Kaderlid Patrick De Schrijver,
bedrijfsjuristen Philip Beernaert en Christophe Lamar en durfkapitalist Philippe Vermeulen gaan daardoor vrijuit. Volgens het openbaar ministerie hielpen de vier de contracten opstellen die aan de basis lagen van de valse omzet die het bedrijf rapporteerde.

Tijdens het overlopen van de beschuldigingen werden drie leden van het auditcomité vrijgesproken. Het gaat om plaatsvervangend rechter Dirk Cauwelier, Erwin Vandendriessche en Marc De
Pauw. Zij moesten de financiële informatie van het bedrijf tegen het
licht houden, maar volgens het hof troffen ze geen schuld. Francis
Vanderhoydonck, die beschuldigd werd voor de handel met voorkennis van ruim 3 miljoen L&H-aandelen, gaat ook vrijuit.

Zes beklaagden werden wel schuldig bevonden aan de valse
omzetcijfers. Het gaat om de topmensen Jo Lernout, Pol Hauspie, Nico Willaert en Gaston Bastiaens. Thomas Denys, die in de raad van bestuur van L&H Investment Company zetelde, is veroordeeld, net als Tony Snauwaert. Het hof verminderde de meeste fraudebedragen ten opzichte van wat het openbaar ministerie vorderde. “Lernout en Hauspie Speech Products” werd ontslagen van rechtsvervolging.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.