Leterme maakt balans op van 9 maanden premierschap

Redactie KW

Yves Leterme reageert in een mededeling op het feit dat de koning het ontslag van zijn regering en hemzelf als premier heeft aanvaard. Hij stelt dat hij zich sinds de verkiezingen van 10 juni 2007 ten dienste van alle mensen van ons land heeft ingezet, “dag en nacht”, en dankt zijn collega’s van de regering voor de goede samenwerking. Leterme herhaalt ook dat er geen sprake is geweest van beïnvloeding of belemmering van de rechtsgang.

Volgens Leterme kan de regering een na negen maanden een gevuld palmares voorleggen. “Ik denk aan het kmo-plan, de nieuwe beheersovereenkomst met de NMBS, een gecoördineerde aanpak van de fiscale en sociale fraude, een sociaal akkoord met de ambtenaren, afspraken met de energiesector voor een transparante prijsvorming en, vrijdag laatstleden nog, een nieuw vluchtplan voor de luchthaven van Zaventem en het masterplan voor bijkomende gevangeniscellen”, aldus de ontslagnemende eerste minister.

Hij wijst er voorts op dat de regering ondanks de internationale financieel-economische crisis die ook België trof, “in een zeer korte tijd heel wat belangrijke beslissingen genomen die de toekomst van Belgische banken veiligstelt”. In de periode heeft de regering ook een herstelplan uitgewerkt en dankzij haar bemiddeling is een nieuw interprofessioneel akkoord afgesloten. “Met de voorliggende begroting zal in de huidige moeilijke economische context de koopkracht van de bevolking extra zuurstof krijgen, dankzij lastenverlagingen en hogere uitkeringen en tussenkomsten”, aldus nog Yves Leterme.

Hij engageert zich om in het belang van het herstelplan, het interprofessioneel akkoord, de verdediging van de toekomst van de Belgische banken, in het bijzonder Fortis en de spaarders van Kaupthing, en een begroting die geen lasten mag leggen op de schouders van de toekomstige generaties, samen met zijn medewerkers te zullen inzetten om de overgang naar een nieuwe regering zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Tot slot hoopt hij “dat ik de komende weken een eerlijke en serene kans krijg om op een transparante manier alle aantijgingen tegen mij en mijn medewerkers te kunnen weerleggen”. Hij blijft erbij dat er op geen enkel ogenblik sprake is geweest van beïnvloeding of van een poging tot belemmering van de rechtsgang.

“Ik heb gehandeld in eer en geweten en in het algemeen belang”, besluit hij in zijn mededeling. (Bron: Belga)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.