De overeenkomst tussen de stad en de vzw Bescherming en Behoud van Historische- en Natuurmonumenten werd in 2004 afgesloten en had een duur van 15 jaar. Het contract zal verlengd worden - voorlopig weliswaar met maar een jaar - waardoor volgens Eva Maes de overheid jaarlijks zo'n 45.000 euro in het kasteel investeert. En dus vindt de N-VA-politica enige welwillendheid vanwege de familie Matthieu de Wynendaele op haar plaats.
...

De overeenkomst tussen de stad en de vzw Bescherming en Behoud van Historische- en Natuurmonumenten werd in 2004 afgesloten en had een duur van 15 jaar. Het contract zal verlengd worden - voorlopig weliswaar met maar een jaar - waardoor volgens Eva Maes de overheid jaarlijks zo'n 45.000 euro in het kasteel investeert. En dus vindt de N-VA-politica enige welwillendheid vanwege de familie Matthieu de Wynendaele op haar plaats.Het mooie project om nabij het kasteel een parking voor motorhomes te realiseren, werd vorig jaar plots afgeblazen en dit tot ontgoocheling van onder andere de Belgian Motorhome Club BMHC. "Er is tijdens de officiële procedure een bezwaarschrift binnengekomen, waardoor we met spijt in het hart geopteerd hebben om de zaak stil te leggen", zei schepen van Toerisme Lieselotte Denolf (CD&V) toen. "We zoeken een andere locatie, maar dus niet meer aan het kasteel. We zullen de provincie vragen of ze de beloofde subsidies naar de nieuwe locatie wil overzetten. Facturen tot en met 2019 worden aanvaard, dus zou dat moeten lukken."Het bezwaarschrift bleek van de kasteelheer te komen. "Intussen zou er sprake van zijn om de camperplaats aan te leggen in Groenhove, maar we vinden dat een verkeerde keuze", aldus raadslid Maes. "Ten eerste is zoiets te duur, want er is nog geen verharde plaats voorzien. Ook is die locatie te ver afgelegen van de invalswegen. Plus: in de Bosdreef bestaat er geen gescheiden rioleringsstelsel, wat voor problemen kan zorgen bij het ledigen van de chemische toiletten en het lozen van de douche- en afwasbakken. De kasteelheer zou in ruil voor het financiële luik van het contract water in de wijn moeten doen en zich niet langer verzetten tegen de camperparking aan het kasteel.""De onderhandelingen over het contract voor de openstelling van het kasteel verlopen niet meer met de vroegere kasteelheer Jean-Jacques, maar met zijn zoon Jerome", reageerde schepen van Toerisme Lieselotte Denolf. "Dat is een nieuwe situatie. De geesten moeten rijpen, vandaar dat we het contract voorlopig met maar een jaar verlengen om tijd te kopen. De verstandhouding is niettemin prima en dat willen we zo houden. Vandaar dat we wat voorzichtig zijn voor wat het project van de camperparking betreft. Al blijven we telkens aan de kasteelheer zeggen dat de locatie bij het kasteel de beste is.""Hoe dan ook is de bewuste grond geen eigendom van de familie Matthieu de Wynendaele", zei Eva Maes nog. "Er mag geen sprake zijn van ook maar een zweem van chantage in deze zaak. De motorhomes in Groenhove laten parkeren, zou niet verstandig zijn."