De inwoners van deze polderdorpen protesteren tegen de plannen van Infrab...