Kortrijk vroeger en nu: IJzerkaai/Dam

De IJzerkaai werd in 1913 aangelegd na het verleggen van de oude kleine Leie, die liep waar de Dam zich momenteel bevindt.

© Beeldbank 1984 Waterwegen & Zeekanaal

De IJzerkaai ligt tussen de Budastraat en het Koning Albertpark en loopt langs de Leie. De straat werd aangelegd na het graven van de nieuwe arm van de kleine Leie in 1913.

In het huis op de hoek van de IJzerkaai en de Dam was in 1888 het Stedelijk Laboratorium ondergebracht, later de dienst Bruggen en Wegen, de Regie der Gebouwen en de Opsporingsdiensten van de Douane en Accijnzen. Om de vier jaar lange weerstand van de Belgische soldaten in het slijk van de IJzervlakte te gedenken, besloot men in 1925 aan deze nieuwe straat de naam IJzerkaai te geven. Op de foto uit 1984 zien we in de IJzerkaai in de verte een loskraan. In 1940 kreeg Henri Boucquillon de toestemming een bestendige loskraan te plaatsen tegenover zijn magazijn van scheikundige stoffen.

Kortrijk vroeger en nu: IJzerkaai/Dam
© JVGK

Van de Dam is er al sprake in 1398. De straat werd voor het eerst geplaveid in 1884. Voor de Leiewerken van 1912 liep de Leie in het midden van de Dam. Na de werken werd dat stuk Leie gedempt. Met de werken voor de verbreding en rechttrekken van de Leie in 1984 werd een groot gedeelte van de IJzerkaai en begin van de Dam onteigend. In 1993 werden op de splitsing IJzerkaai en Dam de Serviceflats ‘Residentie Groote Broel’ van de zorggroep Heilig Hart gebouwd. Met de vernieuwing van de nabijgelegen Budabrug werden ook de omliggende straten volledig vernieuwd.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.