Kopstukkendebat Kortrijk : “Geen beleid inzake veiligheid”

© Foto BWB
Redactie KW

Op dinsdag 17 april vond in Katho het kopstukkendebat van Kortrijk plaats. Heikele thema’s als de stadprojecten en veiligheid werden druk besproken.

Vooral het debat rond veiligheid in Kortrijk zorgde voor de nodige animo. Burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) verdededigde zijn negenpuntenplan en onderstreepte dat de nultolerantie voor de Zwevegemsestraat nog altijd geldig is. Een uitleg die Maarten Seynaeve (Vlaams Belang) in het harnas joeg. “Er is geen echt beleid inzake veiligheid”, zei die. “Voor de toenemende criminaliteit zijn twee verantwoordelijken: de criminelen zelf en het college van burgemeester en schepenen.”

Bart Caron (Groen) wilde liever andere accenten gelegd zien: preventie was voor hem minstens even belangrijk als interventie. Philippe De Coene (SP.A), tot slot, merkte op dat het negenpuntenplan hiaten vertoonde. “Nultolerantie voeren is budgettair onhaalbaar”, stelde hij. “Bovendien heeft het korps dertien agenten te kort. En met de schrapping van 14.000 werkuren, zijn dat nog eens negen voltijdse equivalenten…”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.