"Het Vlaams Parlement keurde onlangs het decreet lokaal bestuur goed dat een integratie beoogt van de gemeentes en OCMW's", verduidelijkte schepen van Personeel Ann Accou. "Een belangrijk element in deze integratie is de realisatie van een geïntegreerde werkstructuur. In dat opzicht werden de gemeente en het OCMW Deerlijk de voorbije maanden nauw onder de loep genomen door CC Consult."
...