Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) kondigde vorige week aan dat er maatregelen zouden komen tegen de overlast veroorzaakt door skateboarders in de buurt van de Kursaal. Maar het reglement dat maandag werd goedgekeurd op de gemeenteraad, blijkt een stuk ruimer. Het is geldig voor het hele grondgebied van Oostende en voor een hele reeks toestellen, zoals ook rolschaatsen, skeelers, bmx'en... De lijst is niet-limitatief, wat betekent dat er ook nog nieuwe voertuigen kunnen bijkomen als die plots trendy worden.
...

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) kondigde vorige week aan dat er maatregelen zouden komen tegen de overlast veroorzaakt door skateboarders in de buurt van de Kursaal. Maar het reglement dat maandag werd goedgekeurd op de gemeenteraad, blijkt een stuk ruimer. Het is geldig voor het hele grondgebied van Oostende en voor een hele reeks toestellen, zoals ook rolschaatsen, skeelers, bmx'en... De lijst is niet-limitatief, wat betekent dat er ook nog nieuwe voertuigen kunnen bijkomen als die plots trendy worden.Je kan een boete krijgen van maximum 250 euro als je overlast veroorzaakt, zoals onder andere de veiligheid van andere personen in het gedrang brengen, de vlotte doorgang belemmeren of schade berokkenen aan straatmeubilair, monumenten of openbare gebouwen. De toestellen kunnen ook in beslag worden genomen."De teneur in Oostende de voorbije maanden is nu echt duidelijk geworden: je mag bijna niets", zegt John Crombez (SP.A-Stadsmakers). "Wat nu voorligt met deze wijziging van de stedelijke verordening op orde en veiligheid is geen overlastregeling, maar een reglementering die iedereen toelaat om klacht in te dienen. Het verbod beslaat het volledige grondgebied van Oostende, bovendien kan de bewoording 'indien dit overlast veroorzaakt' wel heel ruim geïnterpreteerd worden, wat naar ons idee ook het werk van de politie niet evident maakt. Want wat is dan eigenlijk overlast? Het algemeen belang primeert in deze niet. De politie had nochtans geadviseerd om het verbod te beperken tot Casino-Kursaal, maar dat advies werd niet gevolgd. Dit stadsbestuur verliest elke redelijkheid.""Met zo'n ruim reglement moeten we niet, telkens als er zich ergens overlast voordoet, naar de gemeenteraad stappen om te kunnen reageren", stelde burgemeester Bart Tommelein. "We haalden de inspiratie bij voormalig burgemeester Jean Vandecasteele (SP.A), die een reglement liet goedkeuren tegen overlast na alcoholmisbruik, dat geldig is voor het hele grondgebied, maar enkel gebruikt wordt als er overlast is. Ook dit reglement zullen wij niet te pas en te onpas gebruiken."John Crombez was niet overtuigd. "Alcoholmisbruik is duidelijk gedefinieerd. Met deze overlast tegen skateboarden en andere toestellen is dat niet zo. Jullie doen net als een sheriff: we gaan wel zien wie we gaan pakken."Hoewel Crombez ernaar vroeg, kwam er geen reactie van korpschef Philip Caestecker. Het reglement werd goedgekeurd met 28 ja-stemmen tegen elf onthoudingen van de fractie SP.A-Stadsmakers.