Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden elf soldaten ter dood veroordeeld: twee op beschuldiging van moord, vijf op beschuldiging van postverlating en vier op beschuldiging van insubordinatie. Uit recente studies ...

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden elf soldaten ter dood veroordeeld: twee op beschuldiging van moord, vijf op beschuldiging van postverlating en vier op beschuldiging van insubordinatie. Uit recente studies blijkt dat de 'deserteurs' geen eerlijk proces kregen. Peumans herdenkt vooral deze soldaten op Wapenstilstand."Aan de vooravond van de grote herdenkingen van Wereldoorlog I staan de gefusilleerden nog steeds geboekstaafd als jongens die volkomen terecht de doodstraf kregen. Alsof ze onvervalste criminelen zijn en geen oorlogsslachtoffers. Kan de Belgische overheid vandaag de fouten toegeven, die haar instellingen in die gruwelijke oorlog hebben gemaakt? Kan de Belgische overheid toegeven dat negen soldaten ten onrechte de dood met de kogel kregen? Kan de Belgische overheid deze zwarte bladzijde eindelijk omslaan?", vraagt Peumans zich af.Peumans besloot met een vredesboodschap. "Vrede stichten is actief. Vrede is een opdracht. Mensen kunnen beslissen om in actie te komen om vrede en gerechtigheid hoger op de agenda te zetten."(BELGA)