De hernieuwbare-energiecoöperatie BeauVent bouwt in Oostende een warmtenet uit. Restwarmte van de verbrandingsoven IVOO en later ook van de biostoomcentrale Biostoom zal worden omgezet in warm water, dat via goed geïsoleerde buizen eerst richting AZ Damiaan en later tot aan de zeedijk zal worden gebracht om als warmtebron te dienen voor onder meer woningen en bedrijven. Het hergebruik van restwarmte moet leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot.
...