Het Agentschap Natuur en Bos is gestart met ingrijpende werkzaamheden voor het herstel van de broedvogeleilanden in de Zwinvlakte. Door jarenlange verzanding kwam er geen zeewater meer ...

Het Agentschap Natuur en Bos is gestart met ingrijpende werkzaamheden voor het herstel van de broedvogeleilanden in de Zwinvlakte. Door jarenlange verzanding kwam er geen zeewater meer binnen en het zoute water is belangrijk voor het voedsel van de vele broedvogels die in het Zwin hun stek hebben. De laatste jaren ging de vogelpopulatie in het slikken- en schorregebied er op achteruit. De eilanden omringd door het zoute zeewater zijn zo goed als verdwenen daardoor blijven ook de vogels weg die er komen broeden. Stuw"Vorig jaar hebben we de poelen aangelegd. Dit jaar is het herstel van de broedvogeleilanden aan de beurt. Volgend jaar doen we begrazingsprojecten en in 2015 gaan we de Zwingeul verbreden", zegt prjectcoördinator Evy Dewulf van het ANB. De aan- en afvoer van zeewater wordt straks via een stuw geregeld. Zo blijft er altijd voldoende zout water staan in de Zwinvlakte.(B.V./A.D.)Bekijk hier de reportage