Ingelmunsterse raad keurt rekening 2012 zonder problemen goed

Redactie KW

Burgemeester Kurt Windels stelde op de gemeenteraadszitting van dinsdag 21 mei dat het vorige CD&V-bestuur eind 2012 een spaarvarkentje van 3.219.107 euro beschikbaar stelde, maar dat dat toch anderhalf miljoen euro minder is dan eind 2011.

Volgens hem zal dit spaarvarken niet volstaan voor de investeringsprojecten die door de vorige ploeg in de pipeline waren gezet en die in de nabije toekomst op het gemeentebestuur afkomen. “Ik kan je met het hand op het hart zeggen dat deze rekening een correcte rapportage is van de realiteit en vraag dan ook hiervoor uw goedkeuring.” Yves Vercruysse (CD&V-oppositie en gewezen burgemeester) zei : “Dat hoor ik graag zeggen : een correcte weergave ! In de voorbije jaren kregen we dat nog nooit te horen terwijl we ook dan een goede huisvader waren.” Iedereen tevreden dus, en alle 21 de handen gingen dan ook de lucht in bij de stemming over de gemeenterekening 2012. (PADI)

Meer gemeenteraadsnieuws in Krant van West-Vlaanderen, De Weekbode editie Izegem.