Hendrik is geboren op 7 augustus 1985, liep school aan de gemeenteschool in Hulste en volgde Latijn-moderne talen aan de Pleinschool in Kortrijk. Daarna zat hij drie jaar in Sint-Lucas Brussel en behaalde een master audiovisue...