De omgeving van het OCMW-bejaardenflatgebouw heeft regelmatig met wateroverlast te kampen. Een oefening in het evacueren van de bewoners bij een overstroming had dus zeker zijn nut. Een 50-tal mensen van de politiezone Kouter, de brandweerkorpsen van Torhout en Gistel, de Civiele Bescherming van Jabbeke, het gemeentebestuur en het Rode Kruis was dus zeker geen overbodige luxe.
...