Hoorzitting over nieuw industrieterrein in de Bloemenwijk en Koekuit

Redactie KW

Medewerkers van de provincie hebben in Menen omwoners uitleg gegeven over de plannen voor het nieuwe industrieterrein; Menen West. De vraag voor de hoorzitting komt van de bewoners van de Koekuit en de Bloemenwijk zelf . Zij zijn een nieuw industrieterrein in hun achtertuin niet zitten en zijn bezorgd over hun toekomst. Menen West moet ruimte bieden aan regionale bedrijven, bedrijven van meer dan 5.000 vierkante meter.

De bewoners van de wijk stellen zich vragen bij de plannen voor het nieuwe industrieterrein Menen West. Ze willen naar eigen zeggen niet dat hun buurt een industriële vuilnisbak wordt.
De omwoners hebben zich verenigd in het actiecomité Alerte Koekuit en trokken al met hun vragen naar het stadsbestuur. Maar omdat het nieuwe bedrijventerrein past binnen een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan heeft de stad geen beslissingsrecht, wel de provincie.

Het bedrijventerrein Menen West kan er ten vroegste over zo’n 5 jaar een feit zijn. De plannen die nu voorliggen zijn nog maar een voorontwerp. Er komt dus nog een openbaar onderzoek waarbij de omwoners een klacht kunnen indienen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.