Hoogspanningsverbinding Elia loopt niet boven Koolkerke

Redactie KW

De Vlaamse regering heeft beslist dat de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Zeebrugge en Zomergem niet boven Koolkerke loopt. Burgemeester Moenaert van Brugge, die onderhandelde met maatschappij Elia, is tevreden met de beslissing.

Elia werkt aan een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Zeebrugge en Zomergem. Deze nieuwe verbinding is noodzakelijk om de vele windmolenparken op zee aan te sluiten en de energie aan land te brengen. De nieuwe verbinding is ook van essentieel belang voor de bevoorradingszekerheid van electriciteit voor de haven van Zeebrugge en de hele regio rond Brugge. Om deze reden moet de bestaande bovengrondse 150 kV verbinding vervangen worden. De nieuwe verbinding wordt een 380 kV-verbinding.

Elia heeft daarvoor meerdere alternatieven laten onderzoeken. In Koolkerke was de voorbije maanden grote ongerustheid ontstaan omdat één van de alternatieven boven de woningen in Koolkerke gepland was. Burgemeester Patrick Moenaert overlegde namens het stadsbestuur hierover meerdere malen met de top van Elia. In alle onderhandelingen drong hij aan om ook een ondergronds tracé ten noorden van Koolkerke te laten onderzoeken. Hij kwam hiervoor ook tussen bij de Vlaamse regering.

Deze voormiddag besliste de Vlaamse regering dat het tracé onder het Boudewijnkanaal moet lopen om dan verder ondergronds ten noorden van Koolkerke en het fort van Beieren, ondergronds ten noorden van Sint-Kruis en ten zuiden van Vivenkappele om ten oosten van Vivenkapelle terug bovengronds te komen. In dit tracé wordt Koolkerke dus ontzien.

(LD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.