Het project gaat gepaard met de realisatie van een groot bufferbekken en een bijhorend landschapspark. De totale kostprijs wordt op 7,4 miljoen euro geraamd, btw inbegrepen. Daarvan betaalt de stad een kleine 1,2 miljoen euro zelf. De rest wordt opgehoest door Vlaanderen (3,5 miljoen), de provincie (350.000 euro) en Fluvius (een kleine 2,4 miljoen). Torhout krijgt nog 37.000 euro terug van Fluvius (voor sleufherstellingen) en ontvangt een toelage van 50.000 euro van het Agentschap Natuur & Bos voor het landschapspark, waardoor de geraamde stedelijke inbreng net onder de 1,1 miljoen euro blijft.

Vlonderpaden, ponton en uitkijktoren

"Bij hevige regenval blijft de Noordlaan gevoelig voor wateroverlast, voornamelijk ter hoogte van de kruispunten met de Aartrijkestraat en de Industrielaan", aldus schepen Blomme. "De diameter van de huidige rioleringen is ondermaats om het vele oppervlaktewater van het bedrijventerrein aan de Ambachtstraat en de verharde oppervlakte van de Noordlaan af te voeren. De nieuwe kokers die voorzien zijn, zullen hier verandering in brengen en het regenwater naar het aan te leggen bufferbekken ter hoogte van het restaurant Chantilly loodsen. Dat bekken zal een capaciteit van 21.000 kubieke meter water hebben."

Er is resoluut voor gekozen om nabij het bekken een nieuwe groene long te creëren. Een gelijkaardig project in Groenhove - het natuurdomein en speelbos Torwoud - kent een groot succes.

"Met het landschapspark aan de Noordlaan zullen we ter plaatse wandelen en fietsen mogelijk maken", vervolgt de schepen. "Voor de vlotte en veilige bereikbaarheid wordt een dubbelrichtingsfietspad aangelegd vanaf de Oostendestraat naar het park. We voorzien voorts met vlonderpaden een verbinding over het water van en naar de Gwijde Van Dampierrestraat en de Aartrijkestraat. Rondom het bekken zal een wandelpad uitnodigen tot natuurbeleving. Er zijn tevens zitbanken en picknicktafels voorzien. Via een ponton zal het eilandje in het midden van het bufferbekken bereikt kunnen worden. Voorts wordt aan de waterrand een uitkijktoren met drie verdiepingen en een hoogte van 9,5 meter gebouwd."

Vanuit het park en de uitkijktoren zullen de bezoekers van een prachtig uitzicht genieten op de landerijen van 't Hoge en het Plateau van Wijnendale.

Extra verkeerslichten aan de Industrielaan

De Noordlaan moet als Torhoutse ring op de eerste plaats een vlotte doorstroom van het verkeer garanderen. En de bedrijven dienen perfect bereikbaar te zijn. In overleg met de lokale handelszaken werd flink aan de plannen gesleuteld om de in- en uitritten correct in te tekenen. Een afzonderlijke rijstrook zal de circulatie van het bestemmingsverkeer naar de bedrijven los van het doorgaande verkeer laten gebeuren. Fietsers krijgen een apart fietspad aan beide zijden van de Noordlaan.

Het kruispunt met de Aartrijkestraat behoudt zijn verkeerslichten en het kruispunt met de Industrielaan krijgt eveneens verkeerslichten, wat nieuw is. Vooral dat laatste kruispunt is nu erg gevaarlijk, maar dat zal veranderen. Oversteken wordt er een pak veiliger, zowel voor autobestuurders als fietsers.

De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2020. De uitvoering wordt opgedeeld in acht fasen. Tijdens de eerste zeven fasen blijft de rijweg open voor het doorgaande verkeer. Dit uiteraard in functie van de goede bereikbaarheid.

Het project gaat gepaard met de realisatie van een groot bufferbekken en een bijhorend landschapspark. De totale kostprijs wordt op 7,4 miljoen euro geraamd, btw inbegrepen. Daarvan betaalt de stad een kleine 1,2 miljoen euro zelf. De rest wordt opgehoest door Vlaanderen (3,5 miljoen), de provincie (350.000 euro) en Fluvius (een kleine 2,4 miljoen). Torhout krijgt nog 37.000 euro terug van Fluvius (voor sleufherstellingen) en ontvangt een toelage van 50.000 euro van het Agentschap Natuur & Bos voor het landschapspark, waardoor de geraamde stedelijke inbreng net onder de 1,1 miljoen euro blijft."Bij hevige regenval blijft de Noordlaan gevoelig voor wateroverlast, voornamelijk ter hoogte van de kruispunten met de Aartrijkestraat en de Industrielaan", aldus schepen Blomme. "De diameter van de huidige rioleringen is ondermaats om het vele oppervlaktewater van het bedrijventerrein aan de Ambachtstraat en de verharde oppervlakte van de Noordlaan af te voeren. De nieuwe kokers die voorzien zijn, zullen hier verandering in brengen en het regenwater naar het aan te leggen bufferbekken ter hoogte van het restaurant Chantilly loodsen. Dat bekken zal een capaciteit van 21.000 kubieke meter water hebben."Er is resoluut voor gekozen om nabij het bekken een nieuwe groene long te creëren. Een gelijkaardig project in Groenhove - het natuurdomein en speelbos Torwoud - kent een groot succes."Met het landschapspark aan de Noordlaan zullen we ter plaatse wandelen en fietsen mogelijk maken", vervolgt de schepen. "Voor de vlotte en veilige bereikbaarheid wordt een dubbelrichtingsfietspad aangelegd vanaf de Oostendestraat naar het park. We voorzien voorts met vlonderpaden een verbinding over het water van en naar de Gwijde Van Dampierrestraat en de Aartrijkestraat. Rondom het bekken zal een wandelpad uitnodigen tot natuurbeleving. Er zijn tevens zitbanken en picknicktafels voorzien. Via een ponton zal het eilandje in het midden van het bufferbekken bereikt kunnen worden. Voorts wordt aan de waterrand een uitkijktoren met drie verdiepingen en een hoogte van 9,5 meter gebouwd."Vanuit het park en de uitkijktoren zullen de bezoekers van een prachtig uitzicht genieten op de landerijen van 't Hoge en het Plateau van Wijnendale.De Noordlaan moet als Torhoutse ring op de eerste plaats een vlotte doorstroom van het verkeer garanderen. En de bedrijven dienen perfect bereikbaar te zijn. In overleg met de lokale handelszaken werd flink aan de plannen gesleuteld om de in- en uitritten correct in te tekenen. Een afzonderlijke rijstrook zal de circulatie van het bestemmingsverkeer naar de bedrijven los van het doorgaande verkeer laten gebeuren. Fietsers krijgen een apart fietspad aan beide zijden van de Noordlaan.Het kruispunt met de Aartrijkestraat behoudt zijn verkeerslichten en het kruispunt met de Industrielaan krijgt eveneens verkeerslichten, wat nieuw is. Vooral dat laatste kruispunt is nu erg gevaarlijk, maar dat zal veranderen. Oversteken wordt er een pak veiliger, zowel voor autobestuurders als fietsers.De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2020. De uitvoering wordt opgedeeld in acht fasen. Tijdens de eerste zeven fasen blijft de rijweg open voor het doorgaande verkeer. Dit uiteraard in functie van de goede bereikbaarheid.