Het Fonds Van Wonterghem-De Brabandere, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, bekroont elk jaar een verdienstelijke persoon of groep mensen uit de Ieperse regio met zijn prijs van 12.500 euro. Daarmee wordt hun engagement erkend voor cultuur en erfgoed, voor mensen met een beperking, voor het samenleven in buurt of wijk en voor natuur en milieu.

In het dagcentrum Milieuboerderij De Palingbeek komen mensen met een beperking die niet, niet meer of nog niet in staat zijn tot betaald werk. Vrouwen en mannen, vanaf 18 jaar, met diverse rugzakjes. Een verstandelijke beperking, een visuele beperking, een psychosociale problematiek of een justitieel verleden in combinatie met een verstandelijke beperking. Ze zetten zich in op de boerderij en zijn altijd paraat voor evenementen, bezoekers en activiteiten van andere verenigingen uit de brede omgeving.

"Ze waren allemaal enorm verrast, maar wel heel enthousiast over hun prijs", weet Erika Racquet van Het Fonds Van Wonterghem-De Brabandere.

Momenteel zijn een twintigtal cliënten ingeschreven, maar de prijs eert iedereen die in de voorbije twee decennia in De Palingbeek meewerkte. Een eerbetoon, omdat ze er dagelijks tonen wat ze in hun mars hebben, tegen de blijvende vooroordelen van de maatschappij in.

De cliënten delen de prijs met de vrijwilligers die wekelijks meehelpen. Ze assisteren in het weekend met de tuin en het verzorgen van de dieren of springen gewoon een tijdje bij. Zij zijn een ware steun en motivator voor de cliënten en het begeleidingsteam.

© kris.vandenbroucke@vondels.be

De ploeg van De Palingbeek kreeg de prijs plechtig overhandigd op vrijdag 30 november. Ze zijn de 18de laureaat van het Fonds Van Wonterghem-De Brabandere. Eerder ging de Prijs onder meer naar Wilfried Vermeulen (vorig jaar), Guido Turck, Roger Verbeke, Rosette Bouchaert en de palliatieve zorgeenheid van het Jan Yperman Ziekenhuis.

Het Fonds Van Wonterghem-De Brabandere, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, bekroont elk jaar een verdienstelijke persoon of groep mensen uit de Ieperse regio met zijn prijs van 12.500 euro. Daarmee wordt hun engagement erkend voor cultuur en erfgoed, voor mensen met een beperking, voor het samenleven in buurt of wijk en voor natuur en milieu.In het dagcentrum Milieuboerderij De Palingbeek komen mensen met een beperking die niet, niet meer of nog niet in staat zijn tot betaald werk. Vrouwen en mannen, vanaf 18 jaar, met diverse rugzakjes. Een verstandelijke beperking, een visuele beperking, een psychosociale problematiek of een justitieel verleden in combinatie met een verstandelijke beperking. Ze zetten zich in op de boerderij en zijn altijd paraat voor evenementen, bezoekers en activiteiten van andere verenigingen uit de brede omgeving. "Ze waren allemaal enorm verrast, maar wel heel enthousiast over hun prijs", weet Erika Racquet van Het Fonds Van Wonterghem-De Brabandere.Momenteel zijn een twintigtal cliënten ingeschreven, maar de prijs eert iedereen die in de voorbije twee decennia in De Palingbeek meewerkte. Een eerbetoon, omdat ze er dagelijks tonen wat ze in hun mars hebben, tegen de blijvende vooroordelen van de maatschappij in.De cliënten delen de prijs met de vrijwilligers die wekelijks meehelpen. Ze assisteren in het weekend met de tuin en het verzorgen van de dieren of springen gewoon een tijdje bij. Zij zijn een ware steun en motivator voor de cliënten en het begeleidingsteam.De ploeg van De Palingbeek kreeg de prijs plechtig overhandigd op vrijdag 30 november. Ze zijn de 18de laureaat van het Fonds Van Wonterghem-De Brabandere. Eerder ging de Prijs onder meer naar Wilfried Vermeulen (vorig jaar), Guido Turck, Roger Verbeke, Rosette Bouchaert en de palliatieve zorgeenheid van het Jan Yperman Ziekenhuis.