Tijdens prikkelarme kermisuren worden de felle lichten gedimd, gaat de muziek op zacht en wordt er extra tijd voorzien om op een attractie te klimmen. Enkele gemeenten, waaronder Roeselare, hebben dat concept al in de praktijk gebracht.

Verlichting doven en muziek dempen

"Kermis is een feest, waarnaar velen uitkijken, in het bijzonder de kinderen", aldus Bertrand Vander Donckt. "Zo'n kermis gaat evenwel gepaard met luide muziek, felle lichten en een pak lawaai. Dat hoort er nu eenmaal bij, maar het kan voor sommigen een grote hinder zijn omdat ze last hebben van die prikkels. Denk maar aan kinderen met autisme, hoogsensitiviteit en epilepsie. Torhout telt twee scholen voor buitengewoon onderwijs en een revalidatiecentrum. Er bestaat met andere woorden een behoorlijk grote groep mensen met nood aan een prikkelarme kermis. Graag voor hen tijdens de stedelijke kermis van augustus een prikkelarme periode inlassen. Dat kan bijvoorbeeld door de foorkramers gedurende twee uur de verlichting zo sterk mogelijk te laten doven en de muziek te dempen."

Burgemeester koele minnaar van Groen-voorstel

Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V), met de bevoegdheid feestelijkheden in portefeuille, liep niet warm voor het voorstel. "Ik ben hier een heel koele minnaar van", antwoordde hij. "Ik ken het concept van de prikkelarme kermis weliswaar onvoldoende en wil er mij over informeren, maar ik vind op de eerste plaats dat de traditionele kermis haar rechten moet behouden. Ongeveer om de vijf jaar komt de Jumbo Run naar Torhout en het organiserende Instituut Dominiek Savio looft telkens ons programma met eerst een barbecue in zaal De Mast en daarna een bezoek aan... de kermisattracties in het stadscentrum. Die laatste zijn voor de deelnemers met een beperking het absolute hoogtepunt. Ik ben ervan overtuigd dat het met onze kermis in de huidige vorm goed zit."

Sowieso zal er gepeild worden in hoeverre er behoefte aan een prikkelarme kermisperiode is. Volgens Bertrand Vander Donckt bestaat die nood heel zeker.

Tijdens prikkelarme kermisuren worden de felle lichten gedimd, gaat de muziek op zacht en wordt er extra tijd voorzien om op een attractie te klimmen. Enkele gemeenten, waaronder Roeselare, hebben dat concept al in de praktijk gebracht."Kermis is een feest, waarnaar velen uitkijken, in het bijzonder de kinderen", aldus Bertrand Vander Donckt. "Zo'n kermis gaat evenwel gepaard met luide muziek, felle lichten en een pak lawaai. Dat hoort er nu eenmaal bij, maar het kan voor sommigen een grote hinder zijn omdat ze last hebben van die prikkels. Denk maar aan kinderen met autisme, hoogsensitiviteit en epilepsie. Torhout telt twee scholen voor buitengewoon onderwijs en een revalidatiecentrum. Er bestaat met andere woorden een behoorlijk grote groep mensen met nood aan een prikkelarme kermis. Graag voor hen tijdens de stedelijke kermis van augustus een prikkelarme periode inlassen. Dat kan bijvoorbeeld door de foorkramers gedurende twee uur de verlichting zo sterk mogelijk te laten doven en de muziek te dempen."Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V), met de bevoegdheid feestelijkheden in portefeuille, liep niet warm voor het voorstel. "Ik ben hier een heel koele minnaar van", antwoordde hij. "Ik ken het concept van de prikkelarme kermis weliswaar onvoldoende en wil er mij over informeren, maar ik vind op de eerste plaats dat de traditionele kermis haar rechten moet behouden. Ongeveer om de vijf jaar komt de Jumbo Run naar Torhout en het organiserende Instituut Dominiek Savio looft telkens ons programma met eerst een barbecue in zaal De Mast en daarna een bezoek aan... de kermisattracties in het stadscentrum. Die laatste zijn voor de deelnemers met een beperking het absolute hoogtepunt. Ik ben ervan overtuigd dat het met onze kermis in de huidige vorm goed zit."Sowieso zal er gepeild worden in hoeverre er behoefte aan een prikkelarme kermisperiode is. Volgens Bertrand Vander Donckt bestaat die nood heel zeker.