In Zwevegem wilde men dat niet ongemerkt laten voorbijgaan en toch een herdenking organiseren aan het oorlogsmonument op het Toyeplein. In coronatijden ziet zo'n herdenking er wel even a...

In Zwevegem wilde men dat niet ongemerkt laten voorbijgaan en toch een herdenking organiseren aan het oorlogsmonument op het Toyeplein. In coronatijden ziet zo'n herdenking er wel even anders uit dan dat we gewoon zijn.Slechts zeven mensen waren uitgenodigd. Naast burgemeester Doutreluingne, schepenen Spincemaille en Desloovere, van iedere meerderheidsfractie dus één persoon, werden ook Martine Segaert, Frans Goossens en Werner Depraetere van NSB-Zwevegem uitgenodigd.In de persoon van Jan Deloof, die donderdag trouwens 90 jaar werd, werd de Zwevegemse bevolking vertegenwoordigd.Naast het neerleggen van de bloemenkransen was er ook een korte speech van de burgemeester. In de marge vernamen we ook dat de herdenking op 15 augustus in Moen, waar traditioneel heel wat vlaggendragers uit gans België aanwezig zijn, geannuleerd is. Men denkt erover na om ook hier een korte aangepaste plechtigheid te organiseren.(GV/ foto GV)