Tot voor kort baseerden historici zich op geschreven bronnen om de geschiedenis van de Brugse regio te reconstrueren. Die begon in 850 met de eerste vermelding van Brugge in een document. De voorbije jaren zijn er door interdisciplinair onderzoek onder leiding van de archeologische dienst Raakvlak veel nieuwe elementen aangebracht. "Niet alleen aan de hand van opgravingen, maar ook...