Kasteel Verhaeghe in Vichte is een van de 26 monumenten die een renovatiepremie krijgt dit najaar. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) trekt daarvoor in totaal 12,5 miljoen euro uit.
...

Kasteel Verhaeghe in Vichte is een van de 26 monumenten die een renovatiepremie krijgt dit najaar. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) trekt daarvoor in totaal 12,5 miljoen euro uit."Sinds 4 mei 1973 is het kasteel een beschermd monument", vertelt kasteeleigenaar Benoit Verhaeghe (72) die er als kind ook opgroeide. In 2003 was er een eerste restauratie van de schuur die op instorten stond, in 2009 volgde de restauratie van de ingangsbrug van het kasteel en een derde restauratie in 2014 gebeurde aan de gele conciërgewoning."Nu is het de beurt aan de voorgevel en de goten, die zich in een heel slechte staat bevinden. "De ramen en de kruismonelen in natuursteen, die eraan bevestigd zijn, gaan vervangen worden en teruggebracht naar 18de eeuws model, gelijkaardig aan de profielen van de achtergevel. Er zullen nieuwe dekstenen moeten geplaatst worden omdat bepaalde dekstenen van de trapgevel zijn verdwenen of zodanig gedegradeerd. De slechte onderdelen in natuursteen zullen vervangen worden in de originele natuursteen. De twee oude scheuren in de gevel moeten gedicht worden om waterinsijpeling te voorkomen en de eiken dakconstructie zal plaatselijk behandeld worden tegen houtborende insecten en zwammen.""De totale kost wordt geraamd op 400.000 euro waarvan de Vlaamse overheid 40 procent voor haar rekening neemt", vervolgt kasteelheer Benoit Verhaeghe. "Door de coronasituatie heeft Vlaanderen de verstandige beslissing gemaakt om eerst een subsidie toe te kennen aan de eigenaars die er effectief wonen en die bereid zijn om onmiddellijk aan de werken te beginnen na toekenning van de subsidies. Nu is het wachten op de officiële bevestiging per brief om dan met de architect een dossier op te maken voor de bevoegde aannemers. De offertes die onder gesloten omslag de Vichteplaats 48 tijdig bereikt hebben, zullen dan samen met de architect en eventueel de aannemers geopend worden en dan volgt de beslissing wie de werken mag uitvoeren. Daarbij is expertise belangrijk. Hopelijk kunnen de werken dan aanvatten in de loop van het voorjaar van 2021.""Het kasteel is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Vichte en het verheugt me dat er tot op vandaag zorg voor gedragen wordt", zegt minister Matthias Diependaele. "Door te investeren in erfgoed zorgen we ervoor dat Vlaanderen een attractieve bestemming is en blijft. Erfgoed is functioneel, heeft esthetische waarde en sociale betekenis. Op die manier vormt erfgoed een verbindende factor in gemeenschappen. Het is van belang voor onze toekomst en voor de zoektocht naar wat ons allen bindt en draagt bij aan het gevoel van welbevinden.""De 12,5 miljoen euro om de 26 monumenten te restaureren, komt bovenop de 58 miljoen euro die ik aan het begin van 2020 al voorzag om beschermde schoolgebouwen op te knappen, monumenten om te bouwen tot woningen of molens weer maalvaardig te maken", besluit de minister. "Stuk voor stuk projecten die Vlaanderen een stukje mooier maken."(GV)