"We willen die parachutisten herdenken uit dankbaarheid", stelt Raymond Holvoet van het herdenkingscomité en naamgenoot van een familielid-parachutist die sneuvelde. De Ko...

"We willen die parachutisten herdenken uit dankbaarheid", stelt Raymond Holvoet van het herdenkingscomité en naamgenoot van een familielid-parachutist die sneuvelde. De Kortrijkse parachutisten Special Air Service (S.A.S.) die herdacht werden, zijn Sdt Etienne Battaille, Kpl Roger Carrette, Sgt Raymond Holvoet en Sgt Jean Melsens. De geparachuteerde agenten Special Operations Executive (S.O.E.) die herdacht werden zijn Lt Robert Deprez, Lt Alfons Delmeire, Lt Jacques Picquart en Lt André Schaepdrijver. Ook Sdt Romain Derveaux, een parachutist in humanitaire opdracht die in 1960 bezweek aan zijn verwondingen, werd herdacht.Er werden door verscheidene instanties kransen neergelegd en het koor 'Ypres Male Voices' luisterde een bezinningsmoment op. Ook de Last Post, Te Velde en de Europese en nationale hymne ontbraken niet.(EDB - foto/video EDB)