De kleurrijke Heilig Bloedprocessie trok door de straten van het dorp. Jean Kockerols, hulpbisschop van het a...

De kleurrijke Heilig Bloedprocessie trok door de straten van het dorp. Jean Kockerols, hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en titulair bisschop van Ieper, was de eregenodigde. Voormezele mag zich sinds 1152 verheugen over het bezit van een kostbare relikwie van het Heilig Bloed. Tijdens de processie beeldden zowat 500 deelnemers de geschiedenis uit van het dorp en de relikwie, gekoppeld aan fragmenten uit het Oude en Nieuwe Testament. De processie staat onder het voorzitterschap van eregouverneur Paul Breyne. (dvdb/foto dvdb)