Maandagmorgen werden de vliegtuigresten onder grote persbelangstelling voorgesteld door gouverneur Carl Decaluwé en Sven Van Haelst van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). De vondsten gebeurden tijdens de aanleg van de onderzeese hoogspanningskabelverbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland, de zogenaamde Nemo Link. De onderzoekers vonden meerdere oorlogsresten, maar de meest spectaculaire is dat van een Amerikaanse B-17 bommenwerper.
...