De herstellingen zullen worden uitgevoerd door de technische dienst van de stad en een gespecialiseerde firma. De stad hoopt dat tegen Pasen volgend jaar de twee molens weer draaien. De beide molens, allebei beschermde monumenten, kostten de stad al een pak geld. De Briekenmolen aan het Nationaal Tabaksmuseum staat er alvast triestig bij.
...

De herstellingen zullen worden uitgevoerd door de technische dienst van de stad en een gespecialiseerde firma. De stad hoopt dat tegen Pasen volgend jaar de twee molens weer draaien. De beide molens, allebei beschermde monumenten, kostten de stad al een pak geld. De Briekenmolen aan het Nationaal Tabaksmuseum staat er alvast triestig bij. De Kruisekemolen bevindt zich in de Kruisekestraat, op het drukke kruispunt met de Oude Mesenweg. Deze houten staakmolen dateert uit de achttiende eeuw en is lange tijd in handen geweest van de familie Claeys. De stad kocht die molen in 1980. Vijf jaar later begon de restauratie en sleepte jarenlang aan. De Briekenmolen in de Koestraat werd gebouwd omstreeks 1800 en door de stad aangekocht in 1979. Acht jaar later begon de restauratie. De molen maakt nu deel uit van het Nationaal Tabaksmuseum en destijds was de molen zelfs een dancing."De twee molens kunnen niet zonder gevaar draaien en liggen dus stil", zegt schepen van Toerisme Geert Bossuyt (SP.A). "De grootste zorg zijn de herstellingswerken. Een groot deel daarvan moet worden uitgevoerd door gespecialiseerde en druk bezette firma's en die kosten eveneens flink veel geld. Voor veel werken moeten subsidiedossiers worden opgemaakt vooraleer de herstellingswerken uit te voeren. Op regelmatige basis wordt van wat aan herstelling toe is een update gemaakt, door specialisten. De twee molenaars voeren soms kleine herstellingswerken uit, maar voor de grotere werken gaat dit niet."Het stadsbestuur wil in elk geval inzetten op het optimaal draaien van de twee molens. "Ze vormen immers een grote troef voor onze stad, zowel op het vlak van erfgoed, educatie als toerisme", aldus de schepen. Een raming van de kostprijs is er momenteel nog niet. "Eerst wordt gekeken welke kleine herstellingswerken er kunnen gedaan worden door onze eigen diensten", aldus Bossuyt. 'Daarna wachten we het rapport af van Monumentenwacht om te zien wat er allemaal dient te gebeuren door firma's gespecialiseerd in molenbouw."(EDB/Foto MV)