De ridder in kwestie is waarschijnlijk een afstammeling van de familie Metteneye, een familie die een belangrijke politieke en economische rol speelde in Vlaanderen. Op het graf is een ridder in maliënkolder te zien. Ook het familieschild is zichtbaar. De tweede zerk is een van een onbekende vrouw met twee kinderen, maar dat graf is jammer genoeg ewaar beschadigd.

"Ondanks de beschadiging is dit een unieke vondst", klinkt het bij bevoegd schepen Kurt Claeys (Open VLD). "De geschiedenis van de kerk vertoont nog leemtes en deze vondst zou de puzzelstukjes in elkaar kunnen laten vallen."

De beschadigde grafzerk is verplaatst naar een technische ruimte waar er weinig passage is. De andere grafzerk zal worden in ere hersteld, onderzocht en bewaard in de kerk.

(GLO)