Het zaaien van vlas ging vroeger gepaard met heel wat rituelen, wijdingen en bijgeloof. Vandaar werd niet toevallig het vlas gezaaid op 24 maart, Witte Donderdag. "Dan worden alle kruisbeelden met een wit linnen doek bedekt", vertelt Greet Verschatse, wetenschappelijk medewerker bij Texture. "Sommige soorten vlas dragen ook witte bloemen. De donderdag symboliseert de aan de blauwe bliksem slingerende dondergod en er zijn ook blauwe vlasbloemen." Het vlas wordt ook gezaaid na de ...