Naar aanleiding van een min of meer toevallige vondst van oude funderingen tijdens de aanleg van een bloemenperk op het Sint-Jansplein in Brugge werd begin maart door de archeologische dienst Raakvlak al een archeologisch onderzoek op dit plein uitgevoerd.
...

Naar aanleiding van een min of meer toevallige vondst van oude funderingen tijdens de aanleg van een bloemenperk op het Sint-Jansplein in Brugge werd begin maart door de archeologische dienst Raakvlak al een archeologisch onderzoek op dit plein uitgevoerd. De archeologen vonden daarbij muurresten van de voormalige middeleeuwse Sint-Janskerk en van de latere Sint-Janskapel én verschillende restanten van bouwelementen zoals funderingen, ornamenten en andere voorwerpen. Na het zorgvuldig in kaart brengen en fotograferen van de vondsten werd een en ander opnieuw dichtgemaakt en konden de geplande verfraaiingswerken met kleurrijke bloemen afgewerkt worden. Intussen staan de bloemen heel mooi in bloei. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD Plus) toont zich dan ook bijzonder verheugd over het resultaat. Maar wat blijkt? Het archeologisch onderzoek is toch nog niet helemaal afgerond. "Ik kan hier een primeur voor Brugge aankondigen", geeft schepen voor Cultuur Nico Blontrock (CD&V) mee. "Op 16 en 17 september zal de Universiteit Gent, vakgroep archeologie, een prospectie op het plein uitvoeren door middel van Georadar, ook wel GPR genoemd. Dat is een geofysische, non-destructieve onderzoeksmethode waarbij met elektromagnetische golven een scan van de ondergrond wordt genomen. Het komt er dus op neer dat het plein niet moet worden opengebroken om toch een goede inkijk in de ondergrond te verkrijgen."Zoiets gebeurde nooit eerder in Brugge. De vakgroep archeologie van de UGent boekte hier recent mooie resultaten mee met het in kaart brengen van Falerii Novi, een stad uit de tijd van het Romeinse Rijk die nog begraven ligt in Italië. "Zoals gezegd is het niet de bedoeling het plein terug open te breken, maar als er echt spectaculaire vondsten zouden zijn, moeten we dat misschien toch wel doen. Wel deze nuance: met de scan kunnen we enkel funderingen en structuren zien; geen gebruiksvoorwerpen of skeletten bijvoorbeeld. Maar sowieso wordt het een boeiend onderzoek. De schatten uit de Brugse bodem worden zo steeds meer blootgelegd."