In 2010 startten de Provincie West-Vlaanderen en de stad Ieper, met steun van Toerisme Vlaanderen en Westtoer, een gezamenlijk project op om de cultuur-toeristische sites van de frontboog rond Ieper, zoals die bestond tijdens WOI, te ontsluiten.
...