In 2017 plant waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal een nieuwe stuw in Kerkhove. Dat wordt voorafgegaan door een grootschalig vooronderzoek. Het terrein dat wordt afgevragen is ongeveer 8.500 vierkante meter en er wordt tot acht meter di...

In 2017 plant waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal een nieuwe stuw in Kerkhove. Dat wordt voorafgegaan door een grootschalig vooronderzoek. Het terrein dat wordt afgevragen is ongeveer 8.500 vierkante meter en er wordt tot acht meter diep gegraven. Daarmee is het onderzoek ongezien in Vlaanderen. Met resultaat. In de top van de veenlaag vonden archeologen een goed bewaard wegdek met houten beschoeiing uit de Romeinse periode. Daarlangs troffen de archeologen resten van dierlijke kadavers aan. Het is de eerste keer dat in Vlaanderen een Romeinse weg in natte context onderzocht kan worden. Doordat de weg in overstromingsklei lag, zijn de resten intact bewaard, wat uiterst uitzonderlijk is. Nog dieper trof het team resten aan van prehistorische kampen van jager-verzamelaars, voorlopig gedateerd tussen ongeveer 9.000 en 6.000 vóór Christus. Bij de vondsten bevinden zich allerlei stenen werktuigen, waaronder vooral pijlbewapening, verkoolde voedselresten en dierlijk slachtafval. De onderzoekers verwachten dat ze nog meer zullen vinden. Het onderzoek zal nog ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Op Open Monumentendag, 13 september, kan het grote publiek een kijkje gaan nemen.(Belga)