Tijdens de officiële herdenkingsplechtigheid van 11 november op het gemeentehuis werd er een postume hulde gebracht aan heel wat personen, die de gruwel van de twee wereldoorlogen aan den lijve hebben meegemaakt. Hetzij als militair, hetzij als burger, vluchteling, werkweigeraar of opgeëiste. Onder de aanwezigen troffen we de 96-jarige Roger Verbrugge aan.
...