Met de tentoonstelling wordt de focus gelegd op wat er op het Plein en in de schoolgebouwen gebeurd is tijdens die oorlog. De Duitse overheid transformeerde een deel van het gebouw tot ziekenboeg. Een kopie van deze opvordering is zelfs te lezen. Je huivert als je leest dat de zusters schreven "We zagen onze kinderen verdwijnen. Hier mocht geen les meer gegeven worden... een droom aan diggelen..." Je vindt er terug waar er dan les gegeven werd, in de volksmond 'le petit fort' genoemd.
...