Wijlen Marcel Marlein was in Oostende en de ruime omgeving bekend omwille van zijn winkel 'Radio Marlein'. Na zijn dood nam zijn echtgenote Jacquelyne Ghysel contact op met de Provincie met de bedoeling de c...

Wijlen Marcel Marlein was in Oostende en de ruime omgeving bekend omwille van zijn winkel 'Radio Marlein'. Na zijn dood nam zijn echtgenote Jacquelyne Ghysel contact op met de Provincie met de bedoeling de collectie na haar dood te schenken aan Raversyde. De weduwe stierf op 1 januari 2020.Marcel Marlein verzamelde honderden boeken en tientallen objecten van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Vooral de boeken vullen een hiaat op in de huidige collectie van Raversyde. Het Provinciedomein zal de collectie opnemen in de bibliotheek die na de renovatie van de Atlantikwall wellicht permanent zal ontsloten worden. .De Provincie kwam in contact met de familie via een interviewproject met getuigenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Die zijn te lezen in het boek 'Bezette kust: Leven in de schaduw van de Atlantikwall' dat in 2014 werd gepubliceerd. De Koning Boudewijnstichting, die de rest van haar bezittingen kreeg met als doel het cultureel en natuurlijk patrimonium van Oostende te conserveren, staat in voor de successierechten.(ML)