Voor de kust van Zeebrugge ligt Het Scheur, een kunstmatige vaargeul die geregeld moet worden uitgebaggerd. De bodem wordt er dus vaak verstoord. In de onmiddellijke omgeving halen vissers al decennia vaak beenderen van zoogdieren boven, zoals olifanten, neushoorns, nijlpaarden, everzwijnen en edelherten. Niet ver van Het Scheur werden ook fragmenten van beenderen van mammoets en wolharige neushoorns gevonden. Die vondsten wekten de belangstelling van wetenschapper Tine Missiaen van het VLIZ (Vlaams Institituut voor de Zee).
...