Vooral de tientallen motorfietsen uit de vooroorlogse Belle Epoque periode oogstten veel lof. De deelnemers (in aangepaste kledij) kwamen zondag behalve uit eigen land ook uit Groot-Brittannië, Nederland, Frank...