In de tiende eeuw was de Sint-Pieterswijk, waarvan de naam verwijst naar de nabijgelegen Sint-Pieterskerk, no...

In de tiende eeuw was de Sint-Pieterswijk, waarvan de naam verwijst naar de nabijgelegen Sint-Pieterskerk, nog een belangrijk handelscentrum waar boten zelfs konden aanmeren. In de loop van de twaalfde eeuw verschoof de stadskern in de richting van de Sint-Maartenskathedraal. In de late middeleeuwen werd de Ieperlee, die haar transportfunctie had verloren, overwelfd. Momenteel worden de oude gewelven van de Ieperlee aan de Kiekenmarkt en de Vismarkt opgegraven en wordt alles geïnventariseerd vooraleer de gewelven definitief verdwijnen. (EG)