De huidige Mariabrug werd gebouwd in 1850. De restanten die deze week tevoorschijn kwamen, zijn van een oudere brug. Aan de noordzijde werden de restanten van een brugpijler uit regelmatige natuursteen blokken opgegraven met een bovenbouw in gele baksteen. Aan de zuidzijde waren de restanten volledig in bakstee...

De huidige Mariabrug werd gebouwd in 1850. De restanten die deze week tevoorschijn kwamen, zijn van een oudere brug. Aan de noordzijde werden de restanten van een brugpijler uit regelmatige natuursteen blokken opgegraven met een bovenbouw in gele baksteen. Aan de zuidzijde waren de restanten volledig in baksteen, met in het parement wat natuursteenbrokjes. De restanten werden geregistreerd, in kaart gebracht en opnieuw afgedekt. De datering van de oudere brug is nog onduidelijk. Op de kaart van Marcus Gerards (1562) is de brug moeilijk zichtbaar. Waarschijnlijk bevond zich op deze locatie toen nog een houten brug, in tegenstelling tot de meeste andere bruggen in Brugge die in de 14de eeuw reeds versteend waren.Nico Blontrock, schepen van Cultuur, Stad Brugge: "De inzet van de archeologen is in deze fase beperkt. De volgende fase, met effectieve opgraving langs weerszijden van de Mariabrug, staat gepland voor januari 2021. Het zal interessant zijn om te zien of er in de volgende fase in januari ook restanten van de vol middeleeuwse Mariapoort gevonden worden."Mercedes Van Volcem, schepen van Openbare Werken: "Als schepen ben ik zeer tevreden over de goede samenwerking. We zijn alvast zeer benieuwd naar de vondsten. Het is positief dat de werkzaamheden tegelijkertijd kunnen blijven doorgaan en niet door het archeologisch onderzoek worden vertraagd. Zowel schepen Nico Blontrock als het diensthoofd van Raakvlak zijn constructieve partners inzake openbare werken. Dit is een duidelijk bewijs dat erfgoed en vernieuwing goed kunnen samengaan."