"We vonden elke dag resten op 41 locaties", zegt archeoloog Simon Verdegem. "We hebben ondertussen twee derde van het terrein blootgelegd. De lichamen werden gevonden in mogelijke graven, bomkraters en loopgraven. Door het vooronderzoek weten we dat er nog een aantal locaties zijn met resten die nog niet opgegraven zijn. Waar dit zal eindigen? Moeilijk te voorspellen. In deze streek worden va...

"We vonden elke dag resten op 41 locaties", zegt archeoloog Simon Verdegem. "We hebben ondertussen twee derde van het terrein blootgelegd. De lichamen werden gevonden in mogelijke graven, bomkraters en loopgraven. Door het vooronderzoek weten we dat er nog een aantal locaties zijn met resten die nog niet opgegraven zijn. Waar dit zal eindigen? Moeilijk te voorspellen. In deze streek worden vaak soldaten gevonden uit de Eerste Wereldoorlog, maar hier liggen er al meer dan we ons ooit konden inbeelden."Na de opgraving worden de resten onderzocht door mensen met forensisch-antropologische kennis. "Onder meer het geslacht, leeftijd, lengte, trauma's en doodsoorzaak worden nagegaan. Er wordt een 3D-foto genomen en elk bot wordt zorgvuldig gedocumenteerd. De archeologen zoeken bijhorende persoonlijke spullen, wat kan leiden tot identificatie. Voorlopig is dit nog niet gebeurd, maar het onderzoek is volop bezig. Als wij klaar zijn, worden de resten overgedragen aan de politie, die ze op haar beurt overdraagt aan de Belgische gravendienst. Die zorgt ervoor dat de resten bij de gravendienst van de nationaliteit terechtkomen."Het botmateriaal is in goede staat. "Helaas zijn dit begravingen in de vroege periode van de Eerste Wereldoorlog. Door vier jaar artillerievuur zijn de resten door elkaar geschud. Ik heb nog nooit op een site uit de Eerste Wereldoorlog gewerkt die zo snel de gruwel van de oorlog demonstreert. We zijn het deze mannen verschuldigd om zo minutieus mogelijk te werk te gaan. Daarom willen we zoveel mogelijk discretie. We laten geen foto's toe. Afhankelijk van de werken en de zichtbaarheid worden bezoekers rond een locatie met resten geleid of wordt dit afgeschermd met een tent. Wie toch foto's neemt, wordt verwijderd van de site."Ondertussen zijn de structuren van de oude molen en de verbinding met de loopgraven vastgelegd. De opgravingen duren tot het midden van juli.(TP)