"Het beeld moet van mij niet volledig verdwijnen, maar ik vind niet dat baron Jacques de meest prominente plaats in onze stad verdient", vindt Koen Coupillie. "Sowieso heb ik mijn bedenkingen bij beelden van generaals. Sinds de Amerikaanse Burgeroorlog schuiven generaals steeds verder achteruit op het slagveld. Het zijn de gewone jongens die sterven in het slijk. Ik ge...

"Het beeld moet van mij niet volledig verdwijnen, maar ik vind niet dat baron Jacques de meest prominente plaats in onze stad verdient", vindt Koen Coupillie. "Sowieso heb ik mijn bedenkingen bij beelden van generaals. Sinds de Amerikaanse Burgeroorlog schuiven generaals steeds verder achteruit op het slagveld. Het zijn de gewone jongens die sterven in het slijk. Ik geef er de voorkeur aan om die mannen te eren. De rol van Jacques in Congo blijft dubieus. Waar Leopold II nooit in Congo geweest is, waren het mensen zoals Jacques die de weg naar Congo openden en zijn beleid daar uitvoerden. Het beeld is een Belgisch-nationalistisch pronkstuk; het royalistische symbool als tegengewicht voor de IJzertoren. Wat is zijn band met Diksmuide om hem midden ons marktplein te zetten? Kiezen we niet beter voor iemand die met Diksmuide verbonden is?"Coupillie verwijst naar het debat hierover in de gemeenteraad in 2019: "Ik vroeg om bij de bevoegde instanties een aanvraag in te dienen tot schrapping van het beeld van Generaal Baron Jacques van de lijst van beschermde monumenten. Daarnaast vroeg ik een aanvraag te sturen aan de bevoegde minister-president om zijn standbeeld te verplaatsen naar een andere plaats, weg van de Grote Markt.""Ook vroeg ik om zo snel mogelijk een bord met duiding over het verleden van de man in Congo, waarbij de stad Diksmuide duidelijk afstand neemt van de misdaden van het Belgische koningshuis en hun vertegenwoordigers. De schepen wou daar niets van weten, uiteindelijk ging hij ermee akkoord om een bord bij het beeld te plaatsen met meer informatie dat een genuanceerder beeld moest scheppen. Nu, anderhalf jaar later, is er nog steeds niets gebeurd... Ik ben van plan om de volgende gemeenteraad te vragen waar het bord blijft en of de schepen van gedacht veranderd is in verband met het verplaatsen van het beeld."