Achter de kerk van het dorp Sint-Jan in Ieper zijn momenteel archeologische opgravingen bezig. Het gaat om een samenwerking tussen het Agentschap onroerend erfgoed en het bedrijf Monument Vandekerckhove NV. "Eind vorig jaar werd een vondst gedaan bij rioleringswerken bedoeld voor een toekomstige verkaveling. Daarop begon het Agentschap Onroerend Erfgoed een onderzoek", zegt archeoloog Jan Decorte van CO7. In de grond bevinden zich resten van een middeleeuwse leprozerie, een soort zorgcentrum voor melaatsen, en van een hoeve.
...