Onder het ganse breedte en lengte van het wegdek bevindt zich een meterslange middeleeuwse kelder in tongewelven. Zichtbaar zi...

Onder het ganse breedte en lengte van het wegdek bevindt zich een meterslange middeleeuwse kelder in tongewelven. Zichtbaar zijn de twee toegangen tot de nabijgelegen woningen die dicht gemetst zijn. Achteraan de kelder staan enkele lege wijnflessen. Ook is er een marmeren zuil die het tongewelf ondersteund.Schepen Philip Pierins kwam een kijkje nemen en daalde eventjes met de ladder af in de kelder, die gedeeltelijk onder water staat en waar allerlei planken in dreven. Ondertussen is een gedeelte van het water uitgepompt. Werk aan de winkel voor archeologische dienst Raakvlak. De wegenwerken zijn voorlopig stilgelegd. (mvn)