Onder het ganse breedte en lengte van het wegdek bevindt zich een meterslange middeleeuwse kelder in tongewelven. Zichtbaar zi...