Het beschermingsdossier is opgestart naar aanleiding van aanbevelingen door Unesco. Omwille van die aanbevelingen beschermde de minister al eerder de Lange Rei en omgeving en de stadsvesten als stadsgezicht. De opmaak van deze dossiers gebeurt steeds in overleg met de dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken van de stad Brugge.

De Markt vormde oorspronkelijk één geheel met de Eiermarkt en speelde als economisch centrum van de stad Brugge een belangrijke rol. Op de Markt weerspiegelen de gotische openbare gebouwen, zoals het Belfort met Hallen, de gunstige sfeer van economische welvaart en politieke stabiliteit die Brugge kent vanaf de dertiende eeuw. De lokale gotische bouwtradities en stijlkenmerken kennen hun navolging in grootschalige stedelijke projecten zoals het Ministerie van Openbare werken, het Provinciaal Hof en de Post aan de oostzijde van de Markt.

Op de Burg, als bestuurlijk centrum, zijn representatieve voorbeelden terug te vinden van verschillende architectuurstijlen zoals de sobere gevel van de Heilige-Bloedkapel, het gotische Stadhuis, de Burgerlijke Griffie in renaissancestijl, de barokke Proosdij, het classicistisch complex van het voormalige Landhuis van het Brugse Vrije, een neo-Brugse baksteenbouw en de voor de jaren 1970 typerende invularchitectuur.