De Kortrijksestraat ligt een deeltje in Kortrijk en een groot deel in deelgemeente Heule. Al in 1368 wordt de Kortrijksestraat genoemd in de literatuur, zij het dan als Heulestraat: In de Heulestrate onder den esch. In 1379 las men Supra viam de Huele en in 1481 Straetkin alsoe men ga...