Naar aanleiding van de provinciale bestuursdag van de West-Vlaamse Gidsenkring werd in het IJzerbekken aan boord van de Zeester van rederij Seastar het boek Waterlopen in West-Vlaanderen van archeoloog, bouwhistoricus, auteur en gids Johan Termote voorgesteld. Het boek geeft een algemeen overzicht in de evolutie van waterlopen en kanalen in Vlaanderen met specifieke aandacht voor de hydrografie in onze provincie en duiding van begrippen als natuurlijke en kunstmatige waterlopen, kunstwerken als overtomen, rabotten, hevels, duikers, sluizen... . Dan komen achtereenvolgens het Brugse bekken, IJzerbekken en het Leie/Scheldebekken aan bod.

Deze publicatie, met een oplage van 2.200 exemplaren is bedoeld voor alle gidsen van de negen afdelingen van de Westvlaamse Gidsenkring maar is vanaf midden december en zolang de voorraad strekt te koop

(ML)

>> Een exemplaar kopen kan vanaf midden december door storting van 19 euro op rekeningnummer BE86 0682 2912 6050 van de 'Koninklijke West-Vlaamse Gidsenkring vzw' Leopoldlaan 179 8430 - Middelkerke tel: 059/30 17 33 - etienne.pitteljon@skynet.be . Bij storting vermelden 'Jaarboek 2016 + aantal'

Naar aanleiding van de provinciale bestuursdag van de West-Vlaamse Gidsenkring werd in het IJzerbekken aan boord van de Zeester van rederij Seastar het boek Waterlopen in West-Vlaanderen van archeoloog, bouwhistoricus, auteur en gids Johan Termote voorgesteld. Het boek geeft een algemeen overzicht in de evolutie van waterlopen en kanalen in Vlaanderen met specifieke aandacht voor de hydrografie in onze provincie en duiding van begrippen als natuurlijke en kunstmatige waterlopen, kunstwerken als overtomen, rabotten, hevels, duikers, sluizen... . Dan komen achtereenvolgens het Brugse bekken, IJzerbekken en het Leie/Scheldebekken aan bod.Deze publicatie, met een oplage van 2.200 exemplaren is bedoeld voor alle gidsen van de negen afdelingen van de Westvlaamse Gidsenkring maar is vanaf midden december en zolang de voorraad strekt te koop (ML)>> Een exemplaar kopen kan vanaf midden december door storting van 19 euro op rekeningnummer BE86 0682 2912 6050 van de 'Koninklijke West-Vlaamse Gidsenkring vzw' Leopoldlaan 179 8430 - Middelkerke tel: 059/30 17 33 - etienne.pitteljon@skynet.be . Bij storting vermelden 'Jaarboek 2016 + aantal'